Om vandværket

Om vandværket

 

Vandværket råder over én boring på ca. 47 meter.

 

Vandet pumpes ind igennem filteranlæg hvor det iltes og filtreres og ender inden udpumpning i vandværkets nyrenoverede rentvandstank.

Vandværket pumper årligt ca. 17.000 kbm. vand ud til vores 144 forbrugere i Jørlunde by og opland.

 

Vandværket er nyrenoveret og bliver løbende vedligeholdt. Vi har som det seneste fået nyt SRO anlæg, så vi bedre kan overvåge anlæggets drift.

Vandværket er underlagt prøveprogram som kan ses ved at klikke på knappen nedenfor. Her kan vandværkets regnskab, vedtægter og takstblad.